Om Lillestrøm Rørleggerbedrift
Vi leverer godt håndverk basert på høy kvalitet og fagkunnskap. Vi er alltid tilgjengelig for deg når du trenger det.

Les mer
Ring oss idag! 63 83 65 00 | terje@lrb.as

SKUMANLEGG/ANSUL R-102

Flere av våre rørleggere er godkjent for å installere og vedlikeholde anlegg med slukkemiddelet Ansul R-102.

Ansul R-102

Ansul R-102 slukkemiddelsanlegg er et skumkjemikalie-slukkesystem og et vannkjølesystem som er laget for storkjøkken både på land og til havs (offshore).  Det er kombinasjonen av egenskapene til skummet og vanntilførselen som gir et meget effektivt brannslukkingsmiddel på alle typer storkjøkken.

Slik fungerer Ansul R-102
Når systemet til anlegget registrerer en brann, utløses først det kjemiske skummet , noe som gjør at flammene raskt slås ned. Deretter kjøler vann ned alle varme flater og skaper en reaksjon med det kjemiske middelet. Det dannes da et ekstra tykt skumteppe som hindrer brannen i å blusse opp igjen.

Ansul R-102  er et Tyco Fire Protection Produkt og her kan du se animasjonsfilmen fra Tyco som forklarer Ansul R-102

Bilder fra noen av våre oppdrag: